Rudens isblomster
dør i de varme kærtegn
fra din sølvånde