Blog Image

SGlog

Søren Gecklers weblog


Nok et citat

Citater Posted on 2008-11-06 19:07:35

Skriv i sand de uretfærdigheder, du møder – mejsl i sten de velgerninger, du kommer ud for.

(Benjamin Franklin)Ethics

Citater Posted on 2008-09-17 16:43:31

“It’s a wrong situation. It’s gettin’ so a businessman can’t expect no
return from a fixed fight. Now if you can’t trust a fix, what can you
trust? For a good return you gotta go bettin’ on chance, and then
you’re back with anarchy. Right back inna jungle. On account of the
breakdown of ethics. That’s why ethics is important. It’s the grease
makes us get along, what separates us from the animals, beasts a
burden, beasts a prey. Ethics.”
(Fra Miller’s Crossing)
Blog ImageApropos søndagen

Citater Posted on 2008-05-18 11:49:27

Der tales så meget om de tomme kirker. En dag bliver en af os nødt til at gå derhen for at se, om det er rigtigt.
(Mark Twain)Apropos

Citater Posted on 2008-03-31 22:53:47

Nutidens børn er rene tyranner. De siger deres forældre imod, sluger
deres mad og tyranniserer deres lærere.
(Sokrates)Ak, så eviggyldigt

Citater Posted on 2008-03-11 20:46:29

Det er tåbelig afgudsdyrkelse at gøre gudstjenester vigtigere end Gud.
(William Shakespeare)Ak, så aktuelt

Citater Posted on 2008-03-05 10:23:13

Disillusioned words like bullets bark
As human gods aim for their mark
Made everything from toy guns that spark
To flesh-colored Christs that glow in the dark
It’s easy to see without looking too far
That not much
Is really sacred
(Bob Dylan)

They’re breakin’ beams and crosses with a spastic’s reelin’ perfection
nuns run bald through Vatican halls pregnant, pleadin’ immaculate conception
(Bruce Springsteen)

Och gäst ikväll är Jesus

Han har kickat heroin

Han läppjar på sitt glas

Och Ramlösa blir vin

Han berättar om sina vapen

Sin tid i San Tropez

Om att ge sig själv en chans

Om sin nya Z3

I en värld av idioter

Står han först i kön

Han berättar framför kameran

Om hur han bytte kön

Eller något helt annat

Som också är privat

Om alla dom han älskat

Och dom han bara sög av

Men han sa alltid nej
(Joakim Berg)

Der findes adskillige Capitler udi Mahomeds Lærdom eller Alcoranen, som befatte et sundt
Morale, som opmuntre Mennesker til at giøre det Gode, og at skye det Onde; som
formane dem at have Tilliid til GUD, at giøre Almisse, at bede med Andagt visse
Tider om Dagen, at lade see en blind Lydighed mod Regentere og Øvrighed, og
adskilligt af samme Natur, som man ikke vel kand holde for at være Fandens
Dictata. Det er derfore rimeligere, hvis man følger deres Meening, som holde
for, at han selv haver troet, hvad han lærede, og at tilskrive saadant en
fanatisk Affect, paa hvis Virkning kand anføres utallige Exempler af Historien.
At en fanatisk Heede alleene haver drevet denne forunderlige Mand, søger man at
bevise en Deel af de vanskabte Historier, som han digter, sær af hans selsomme
Himmel-Rejse, hvorover fornuftige Araber forargede sig; en Deel ogsaa af de
mange usammenhengende Ting og Forvirrelser, item Contradictioner, som findes udi
Alcoranen: Thi saadant, meene de, kand ikke flyde uden af en forvirret Hierne.
Andre derimod meene, at saadant kand gandske overeensstemme med en listig
Bedrager. Thi Erfarenhed viser, at, naar een først haver bragt sig udi
Reputation, helst blant dumme og vankundige Folk, kand han siden ikke alleene
binde dem paa Ærmerne hvad han vil, men end og forfremme sin Lærdom ved de
selsommeste og uriimeligste Fictioner; efterdi Menneskerne ofte holde det for en
Merite at troe hvad som strider mod Fornuften, anseende simpel og klar Lærdom
som menneskelig, men uforstaaelig som guddommelig.
(Ludvig Holberg)Til de sleske

Citater Posted on 2008-02-29 19:47:45

Smigre er at logre med tungen.
(Percy B. Shelley)Kvinders uransagelige smag

Citater Posted on 2008-02-29 19:46:40

Ofte når man ser nøje på mændene, må man gøre kvindernes livshumør sin kompliment.
(Jacob Paludan)